VERZEND INFO

Secrid wallets voor 17.30 uur besteld, worden nog dezelfde dag verstuurd en arriveren meestal de volgende dag.

verzenden & betalen

Verzending binnen Nederland


Bestellingen tot 17.30 uur kunnen wij nog op dezelfde dag versturen. Voor Nederland maken wij gebruik van PostNL. Dit betekent dat u de bestelling doorgaans de volgende dag in huis hebt. Afhankelijk van uw bestelling worden sommige artikelen via de brievenbus bezorgd en sommige weer via de postbode aan de deur. Alleen op werkdagen worden bestellingen op dezelfde dag verstuurd. Bestellingen op zondag worden dus op maandag verstuurd.

Binnen Nederland hanteren wij geen verzendkosten bij orders vanaf € 24,95.


Verzending binnen Europa


Voor verzendingen buiten Nederland maken wij meestal gebruik van diverse vervoerders afhankelijk van het land waaruit u bestelt. Op dit moment versturen wij naar meer dan 40 landen wereldwijd. Per land is de levertijd verschillend. Voor Europese landen geldt in het algemeen 5 tot 10 werkdagen.

De Europese landen waarheen wij leveren zijn:  Nederland, Duitsland, België, Luxemburg, Frankrijk, Verenigd Koninkrijk, Ierland, Ijsland, Noorwegen, Zweden, Finland, Denemarken, Estland, Letland, Litouwen, Rusland, Polen, Slowakije, Tjechië, Hongarije, Slovenië, Croatië, Griekenland, Oostenrijk, Zwitserland, Italië, Spanje, Portugal, Turkije, Liechtenstein, Monaco, Vaticaanstad, Andorra, Malta, Roemenie en San Marino.

Voor Europese landen hanteren wij € 11,95 per zending. Dit betreft versturen als aangetekende brief.

Per express verzenden is ook mogelijk. Neemt u astublieft contact met ons op.


Verzending buiten Europa


Voor landen buiten Europa varieert de transporttijd heel sterk per land. Dit varieert van 10 tot 30 dagen. Neem alstublieft contact met ons op als u hierover vragen heeft.

De landen waarheen wij leveren buiten Europa zijn: VS, Canada, Australië, Nieuw-Zeeland, Hong Kong, Singapore, Macau, Taiwan, Zuid-Korea, Japan, Guam, Verenigde Arabische Emiraten, Brunei, Qatar, Kuwait, Bahrain, Saudi Arabië, Yemen, Suriname, Brazilië, Argentinië, Curacao en Aruba.

Voor landen buiten Europa hanteren wij € 19,50 +10% van de waarde per zending. Dit betreft versturen als aangetekende brief. Tegenover de hogere transport kosten staat dat u geen 21% Btw betaalt.

Per express verzenden is ook mogelijk. Neemt u astublieft contact met ons op.


Invoerrechten

Klanten buiten de Europese Unie kunnen te maken krijgen met invoerrechten en belastingen van hun eigen autoriteiten. Wij kunnen niet zeggen hoeveel dat zal zijn. Dit verschilt per land en per artikel dat u wilt aanschaffen. Wij doen er alles aan dat de douanepapieren in orde zijn om een soepel verloop van de zending te kunnen garanderen. U bent verplicht om de invoerechten te betalen. U krijgt ter compensatie wel een korting op de Europese belastingen. Maar betaalt u de invoerrechten niet, dan zal in de meeste gevallen het product weer naar ons retour komen. Echter in enkele gevallen zal uw douane het product in beslag nemen en vernietigen. Indien blijkt dat door uw schuld de zending u niet kan bereiken en wij schade lijden doordat uw order niet retour kan komen dan verhalen wij de schade op u tot een maximum van 50% van de aanschafprijs.  


Betalingen


We bieden diverse betaalwijzen aan. Na de keuze van uw betaalwijze, wordt u doorgeleid naar een van onze betaalproviders. Dit zijn: Sisow, Pay.nl, Paypal en achteraf betalen met Billink. Deze betaalproviders bieden betaalgemak in een zeer veilige omgeving. Door middel van deze betaalproviders heeft u een ruime keus aan betaalopties. Ondermeer: Ideal, Visa, Mastercard, Paypal en achteraf betalen. Op geen enkele betaaloptie brengen wij kosten in rekening. Let op: WHISH VOF is eigenaar van deze website. Op uw afschrift of factuur zal WHISH VOF als begunstigde worden vermeld. 


Achteraf betalen met Billink


Voor Nederlandse klanten is er de optie om achteraf te betalen. De service is mogelijk via onze partner Billink. Echter zijn er aan een dergelijke service risico's verbonden. Daarom heeft Billink enkele regels opgesteld die wij als WHISH en u als klant moeten naleven om een goede afloop van de betaling te waarborgen. De klant moet het volgende in acht nemen.

Heeft u in het afrekenroces gekozen om via Billink te betalen, dan zult u behalve een standaard bevestigingsmail van WHISH ook een bevestigingsemail met een factuur van Billink ontvangen. De factuur van Billink moet u overmaken.

De persoonsgegevens en/of bedrijfsgegevens die WHISH in het kader van de bedrijfsvoering verwerkt, worden (mede) door haar dan wel door derden aan wie de vorderingen gecedeerd (overgedragen), worden gebruikt voor of bij:

a)  risicoanalyses

b)  de voorkoming, opsporing en bestrijding van fraude of onregelmatigheden
 
Betaling dient binnen de gestelde betalingstermijn te worden voldaan aan Billink B.V. (hierna: “Billink”). Alle rechten uit hoofde van de vordering zijn immers door ons overgedragen aan Billink, die de inning van de vordering zal verzorgen. Uw gegevens worden door of namens Billink getoetst en geregistreerd, deze gegevens kunnen onder meer worden gebruikt voor de incasso van vorderingen en toetsing van orders in de uitvoering van het acceptatiebeleid van aangesloten organisaties. Billink behoudt zich het recht voor om het verzoek van de klant voor betalen op rekening te weigeren. De gehanteerde betalingstermijn is een fatale termijn. Bij niet tijdige betaling is de klant dan ook zonder ingebrekestellin g in verzuim en is Billink gerechtigd vanaf de vervaldatum van de factuur maandelijks wettelijke handelsrente (waarbij een gedeelte van een maand als hele maand wordt beschouwd) in rekening te brengen. Billink is bovendien gerechtigd buitengerechtelijke in cassokosten op grond van de wet bij de klant in rekening te brengen. In geval van zakelijke klanten is Billink tevens gerechtigd herinnerings - en aanmaningskosten bij de klant in rekening te brengen, onverminderd het recht van Billink om de daadwerkelijk g emaakte kosten bij de klant in rekening te brengen indien deze het aldus berekende bedrag te boven mochten gaan. Deze kosten bedragen minimaal 15% van de hoofdsom met een minimum van 40 euro voor consumenten en 75 euro voor bedrijven. Billink is tevens gerechtigd de vordering aan een derde over te dragen. Hetgeen in het voorgaande met betrekking tot Billink is bepaald gaat in dat geval tevens over op de derde aan wie de vordering is overgedragen.